หลังจากอาบน้ำหรืออาบน้ำแล้วให้นวดชั้นหนาลงบนผิวของคุณเพื่อให้มันดูดซับความดีงามทั้งหมด