ระเบิดอาบน้ํา: โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, กลิ่นหอม, เบนโทไนท์, โพลีซอร์เบต 80, พรูนัส อะมิกดาลุส ดูไคส์ (อัลมอนด์หวาน) น้ํามัน, น้ํา, ฟลูออฟโลโลพอไลท์, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, แมงกานีสไวโอเล็ต, ทินไดออกไซด์

สบู่: น้ํามันโกโก้นูซิเฟอรา (มะพร้าว) น้ํามัน, เอลาเฮส กินนินซิส (ปาล์ม) น้ํามัน, น้ํา, กลีเซอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โพรพิลีน ไกลคอล, คาร์ตามัส ทินคริซิอุส (ดอกคําฝอย) น้ํามันเมล็ด, ซอร์บิทอล, ซอร์บิตันโอเลต, โปรตีนข้าวโอ๊ต, ไมกา, ไททาเนียมไดออกไซด์, โครเมียมออกไซด์สีเขียว