ทําความสะอาดระเบิดอาบน้ําวิญญาณของคุณ Fizzing:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, น้ํามันอัลมอนด์หวาน (Prunus Dulcis), น้ําหอม, ดินเบนโทไนต์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, บลู 1 ทะเลสาบ