น้ํามันปาล์ม, น้ํามันมะพร้าว, น้ํา, น้ํามันมะกอก, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ํามันดอกคําฝรั่ง, เชียบัตเตอร์, น้ํามันหอมระเหยและ / หรือน้ําหอม, สีเครื่องสําอาง

อาจมี: Spinkles, เกลือ Epsom, แวว