เอ็กโซเดกา เอไซ & มังคุด บีบี:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, กลิ่นหอม, น้ํามันอัลมอนด์หวาน, ดินเบนโทไนต์, น้ํา, บิส (ไกลซิไดออกซิฟีนิล) โพรเพน / บิซามิโนเมทิล-นอร์บอร์นานโคพอลิเมอร์, อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์, แดง 28, แดง 22, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์