ส่วนผสม - FMS

แช่อาบน้ํา: โซเดียมไบคาร์บอเนต, กะทิอบแห้ง, โซเดียมลอริลซัลโฟอะซิเตท, กรดซิตริก, เกลือทะเล, กลิ่นหอม, น้ํามันมะพร้าว, มันสําปะหลัง Maltodextrin, เส้นใยอะคาเซีย, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์, แมงกานีสไวโอเล็ต, ดีบุกออกไซด์+

สบู่: น้ํามันปาล์ม, น้ํามันมะพร้าว, น้ํามันดอกคําฝรั่ง, น้ํา, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กลิ่นหอม, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์, แมงกานีสไวโอเล็ต, เรยอน, กลีเซอรีน, น้ํา, ยูเรีย, สไตรีน / อะคริเลตโคพอลิเมอร์, FD & C ทะเลสาบอลูมิเนียมสีเหลือง 5, อลูมิเนียม +