โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, น้ำหอม, น้ำมันอัลมอนด์หวาน, ดินเบนโทไนท์, โพลีซอร์เบต -80, น้ำ, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ฟลูออรีน, ไมกา, ไททาเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์, ดีบุกออกไซด์, ดีบุกไดออกไซด์