Ocean Breeze Bubble Scoops:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, Sodium Lauryl Sulfoacetate, ครีมทาร์ทาร์, กลีเซอรีน, โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน, น้ำหอม, เชียบัตเตอร์, น้ำมันเมล็ดแอปริคอท, กรดซิตริก, น้ำ, ฟลูออร์โฟโลไฟต์, FD & C Blue 1, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ดีบุกไดออกไซด์