Peach Cobbler Bath Bomb:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, โซเดียมลอริลซัลโฟอะซีเตต, แมกนีเซียมซัลเฟต, อควา (น้ำ), น้ำหอม, โพลีซอร์เบต 80, คาร์ทามัส Tinctorius (ดอกคำฝอย) น้ำมันเมล็ด, ดินขาว, ฟลูออรีน, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์, ดีบุกไดออกไซด์, ดีบุกออกไซด์