Peachy Lemon Bubble Scoop:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, โซเดียมลอริลซัลโฟอะซิเตต, ครีมออฟทาร์ทาร์, กลีเซอรีน, โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน, น้ำหอม, เชียบัตเตอร์, น้ำมันเมล็ดแอปริคอท, กรดซิตริก, แวว, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์