ระเบิดอาบน้ําเกล็ดหิมะระยิบระยับ

โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, น้ําหอม, น้ํา (น้ํา), Kaolin, น้ํามัน Prunus Dulcis (อัลมอนด์), Polysorbate 80, Blue 1 Lake ++