โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, โซเดียมลอริลซัลโฟอะซีเตต, แมกนีเซียมซัลเฟต, อควา (น้ำ), ดินขาว, น้ำหอม, น้ำมันพรูนัสดัลซิส (อัลมอนด์), โพลีซอร์เบต 80, ไมกา, ไททาเนียมไดออกไซด์, ไททาเนียมออกไซด์, เหล็กออกไซด์, ฟลูออร์โฟโลไซต์