ระเบิดอาบน้ํา: โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, กลิ่นหอม, เบนโทไนท์, โพลีซอร์เบต 80, พรูนัส อะมิกดาลัส ดูลซิส (อัลมอนด์หวาน) น้ํามัน, น้ํา, ฟลูออฟโลโลพอไลท์, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์, แมงกานีสไวโอเล็ต, ทินไดออกไซด์

สบู่: น้ํามันโคโคสนูซิเฟรา (มะพร้าว) , Elaeis Guineensis (ปาล์ม) น้ํามัน, น้ํา, กลีเซอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โพรพิลีนไกลคอล, Carthamus Tinctorius (ดอกคําฝอย) น้ํามันเมล็ด, ซอร์บิทอล, ซอร์บิตันโอเลต, โปรตีนข้าวโอ๊ต, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เหล็กออกไซด์