Stress Eraser Bath Bomb ส่วนผสม:

โซเดียมไบคาร์บอเนต, กรดซิตริก, แมกนีเซียมซัลเฟต, น้ำหอม, อควา (น้ำ), ดินขาว, โพลีซอร์เบต 80, น้ำมันพรูนัสดัลซิส (อัลมอนด์), ฟลูออรีน, ไมกา, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ไทเทเนียมออกไซด์, เหล็กออกไซด์, ดีบุกไดออกไซด์